Bijzondere Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2  Bewindsvoering of onder curatele
Artikel 3: Meldplicht van onder Curatele of bewindsvoering
Artikel 4 Bepaling van bestelling voor Geregistreerde klant bij CCBR
Artikel 5 Credituren van Bestelling en vroegtijdig beëindigen van diensten

Artikel 1. Toepasselijkheid
Sectie 1.01
Deze Bijzondere algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Power2host Hosting te Zaandam verder te noemen “P2H”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Sectie 1.02
In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via P2H goederen bestelt en/of koopt.
Sectie 1.03
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Bewindsvoering of onder curatele
Sectie 2.02
Klant gaat akkoord dat wij het CCBR raadplegen als wij het vermoeden hebben dat er problematische betalingen voor gedaan hebben in het verleden en dat niet gemeld hebben bij aanvang van bestellen van producten en diensten bij P2H.
Sectie 2.03
P2H staat in zijn recht om elke dienst die klant heeft besteld maar onder sectie 1.02 voorkomt in de CCBR om afgenomen producten en diensten per direct te beëindigen. In sommige gevallen kan hiervan afgeweken worden zie Bijzondere Regeling

Sectie 2.04
Klant is verplicht om contact gegevens van hun bewindsvoerder of curator aan P2H te melden zodat P2H bij problemen contact op kunnen met desbetreffende bewindsvoerder of curator.
BAV is alleen van toepassing op natuurlijke personen die onder Curatele of bewind staan.

Artikel 3: Meldplicht van onder Curatele of bewindsvoering
Sectie 3.01
Klant is ten alle tijden verplicht om aan te geven dat hij of zij geregistreerd staan als onder curatele of bewind in het Centraal Curatele Bewindsregister.
Sectie 3.02
Klant is tevens verplicht om bij bestellen van
producten of diensten bij P2H hun NAW en geboorte datum op te geven, doet de klant dit niet kan P2H de bestelling niet in behandeling nemen en afwijzen. bij onjuiste NAW en geboortedatum worden alle
bestellingen niet in behandeling genomen.

Sectie 3.03
Klant is verplicht om hun curator of
bewindvoerder(st)er van voor aanvang bestellen van producten/diensten bij P2H in te lichten en duidelijke afspraken hier over maken, dit voorkomt teleurstellingen bij de Klant en P2H.

Sectie 3.04:
Als de klant weet dat hun Bewindsvoerder of curator is vervangen door een collega vanwege ziekte of vakantie is het aan de klant zelf de verantwoording om goede afspraken te maken met plaatsvervanger en dit ook te melden bij P2H.

Artikel 4 Bepaling van bestelling voor Geregistreerde klant bij CCBR

Sectie 4.01 P2H heeft de maximale bestellingsbedrag vast gesteld op €100 incl btw, dit houd in dat de klant die geregistreerd staan bij CCBR geen bestellingen kunnen doen die boven totale factuurbedrag van €100 kunnen plaatsen, komt dit bedrag boven de €100 uit word de bestelling niet in behandeling genomen tenzij:

A. Officiële goedkeuring van klant’s Curator of Bewindvoerder(st)er Als er sprake is van een officiële goedkeuring van klant’s Curator of bewindvoerder(st)er is de klant verplicht om dit door te geven aan P2H.
B. Dat het uiteindelijke maandbedrag gelijk of onder de maximale bestellingsbedrag van €100 uitkomt
Bij Streamdiensten is altijd een maand bedrag
Bij Domeinnamen en webhosting altijd Per jaar bedrag
C. De klant gaat akkoord met een standaard webhosting Pakket Budget Small en een goedkopere Domeinnaam die elk jaar in rekening word gebracht. Bij streaming diensten word altijd per maand in rekening gebracht en zal nooit hoger mogen worden dan maximale toestaande bestellingsbedrag van 
€100
Sectie 4.03
P2H kan in sommige gevallen afwijken van genoemde bedragen indien duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen P2H, klant en klant’s curator of Bewindvoerder(st)er.

Artikel 5 Credituren van Bestelling en vroegtijdig beëindigen van diensten

Sectie 5.01 Als klant vroegtijdig en binnen 14 dagen na plaatsen van bestelling hun Diensten en services willen annuleren kunnen ze hiervoor een email sturen naar [email protected] met uw verzoek. Dan kunnen wij overgaan tot credituren van uw bestelling zoals gemeld staat bij onze Algemene voorwaarden artikel 4 sectie 4.03
Na 14 dagen vervalt uw aanspraak hierop
Sectie 5.02 Als klant hun diensten en services willen annuleren moeten ze aan het volgende eisen voldoen:

Alle facturen moeten betaald zijn, er mogen geen openstaande facturen zijn want die zijn dan meteen opeisbaar en dienen als nog betaald te worden.

Uw Bewindsvoerder of curator moet zelf contact opgenomen hebben met P2H met verzoek tot opheffing van alle diensten en domeinnaam.

zoals gemeld staat bij 5.01 mag de annulering niet plaats vinden na 14 dagen na plaatsen van bestelling en activering van diensten, gebeurt dit wel aanvaard klant dat er geen aanspraak gedaan kan worden op de Niet tevreden, geld terug garantie. is het factuur dan niet betaald blijft men betaling plichtig en kan het voldelige factuur als nog opeist worden.
Sectie 5.03
Als klant hun authcode/verhuistoken opvraagt na 14 dagen kan men geen aanspraak doen op artikel 4 sectie 4.03 in verband beëindig van contract voor einde van lopende contract. P2H is dan bevoegd om direct alle diensten op te schorsten of te beëindigen.